Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie

KRS 0000494951

Jak to się wszystko udało?

Operacja pn. „Odbudowa wieży strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń straży pożarnej na punkt informacji turystycznej wraz z infrastrukturą techniczną”. Cel operacji: udostępnienie turystom i społeczności lokalnej nowego obiektu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, stworzonego w oparciu o zasoby historyczne, przyrodnicze i kulturowe. Działanie 19.2 w ramach programu LEADER – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja wdrażana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Partnerstwa Ducha Gór
na lata 2014-2020.Ilustracja na stronę - logotypy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Informacja

Opublikowane 3 sierpnia 2019 przez w Remonty i inwestycje.