Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie

KRS 0000494951

Sprawozdanie finansowe 2022

Walne Zebranie Stowarzyszenia Karkonoskie Zachełmie w dniu 7 maja 2023 r. zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2022. Dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania – dotyczące m.in. pozyskanych darowizn, publikujemy poniżej.

30 maja 2023 · Skomentuj