Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie

KRS 0000494951

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie powstało latem 2013 r. Jego celem jest działanie na rzecz interesów mieszkańców Zachełmia. Chcemy, by wieś zachowała wszystkie swoje obecne walory, ale też poradziła z problemami. Chcemy bezpiecznych i wyremontowanych dróg, czystego powietrza, pięknych krajobrazów. Chcemy, by inne instytucje zawsze pytały nas o zdanie i szanowały nasze poglądy.

Stowarzyszenie działa tak, jak chcą tego jego członkowie. To oni wybierają władze i określają kierunki działania. Siłą rzeczy to oni więc interpretują interesy Zachełmia. Chcesz w tym pomóc? Przyłącz się. Jeśli to zrobisz, będziesz miał wpływ na nasze decyzje. Jeśli chcesz stać z boku – trudno. Niestety, nieobecni nigdy nie mają racji 🙁

W ciągu najbliższych dwóch lat nasze działania służyć będą:

a) rozwojowi infrastruktury technicznej wsi. Celem działań SKZ będzie doprowadzenie do rozbudowy wodociągów, kanalizacji, sieci gazowej, energetycznej i internetowej – pod warunkiem celowości tych działań i wyłącznie w porozumieniu z osobami zainteresowanymi korzystaniem z ww. sieci.

b) rozwojowi infrastruktury sportowej. Celem działań SKZ będzie stworzenie „siłowni pod chmurką” na terenie placu zabaw oraz stworzenie we wsi wielofunkcyjnego boiska. SKZ będzie wspierać Sołectwo Zachełmie w staraniach o zakończenie budowy wiaty.

c) poprawie stanu środowiska naturalnego. Celem działań SKZ będzie likwidacja niskiej emisji CO2 z pieców węglowych starego typu. SKZ będzie również działać na rzecz ograniczenia zjawiska spalania odpadów w piecach CO oraz śmiecenia w miejscach publicznych (w szczególności przy punktach segregacji odpadów). SKZ będzie promować czyste technologie pozyskiwania energii (m.in. pompy ciepła i instalacje solarne) oraz zabiegać o wprowadzenie programu ochrony osi widokowych (wycinka samosiejek).

d) rozwojowi atrakcyjności turystycznej. Celem działań będzie stworzenie lokalnego produktu turystycznego w postaci dobrze oznakowanych i atrakcyjnych szlaków pieszych i rowerowych, umożliwiających dostęp m.in. do Czerwonej Jaskini, Zamku Chojnik i innych atrakcyjnych punktów w miejscowości (np. znanych z walorów widokowych). SKZ podejmie starania o rewitalizację dawnej remizy w Zachełmiu.

e) zwiększeniu bezpieczeństwa we wsi. Celem działań będzie stworzenie systemu monitoringu wizyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach (nowe oznakowanie dróg, instalacja progów spowalniających, utrzymanie zieleni na poboczach).

f) zwiększeniu liczby turystów. Celem działań SKZ będzie promocja hoteli i pensjonatów działających w Zachełmiu oraz zwiększenie ich dostępności (oznakowanie, remonty dróg).

g) zachowaniu rozproszonej zabudowy wsi. Celem działań SKZ będzie przeciwdziałanie wszelkim inwestycjom, mogącym w istotny sposób wpłynąć na obecny krajobraz, wizerunek i charakter Zachełmia oraz wydolność komunikacyjną wsi. W szczególności chodzi tu o duże hotele, osiedla deweloperskie oraz zakłady produkcyjne i handlowe oddziałujące na środowisko.

h) zwiększenia wartości nieruchomości. Celem działań SKZ będzie promocja wsi jako miejsca atrakcyjnego do życia, mającego niepowtarzalne walory krajobrazowe.

i) zwiększenie dostępu do informacji. Celem działań SKZ będzie zbudowanie trwałych, partnerskich stosunków z Urzędem Gminy Podgórzyn oraz władzami Nadleśnictwa i Karkonoskiego Parku Narodowego i innych instytucji, służących pełnemu dostępowi do informacji mogących mieć wpływ na życie mieszkańców Zachełmia.

j) wspieranie interesów mieszkańców Zachełmia. Celem działań SKZ będzie wspieranie – w miarę możliwości – członków Stowarzyszenia Karkonoskie Zachełmie w załatwianiu zgłoszonych przez nich problemów w kontaktach z zewnętrznymi instytucjami.

Jeśli podobają Ci się powyższe postulaty – przyjdź i przyłącz się. Jeśli nie – przyjdź i nas przekonaj!

Od marca 2017 r. działaniami SKZ kieruje Zarząd w składzie:

prezes                      Krzysztof Szwałek
wiceprezes             Robert Balcerek
skarbnik                 Teresa Wlaźlak
sekretarz                 Kazimierz Hołyszewski
członek zarządu   Wojciech Piskorz

 

Dane Stowarzyszenia Karkonoskiego Zachełmie:

nr konta bankowego 71 2030 0045 1110 0000 0388 6490
KRS        0000494951
REGON 022354264
NIP         6112734182

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *