Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie

KRS 0000494951

Rok 2016 w SKZ podsumowany

Walne Zebranie członków SKZ obradujące 11 lutego 2017 r. w Hotelu Concordia zatwierdziło sprawozdanie z działalności zarządu w roku 2016 i udzieliło absolutorium jego członkom.

W 2016 r. Stowarzyszenie osiągnęło dodatni wynik finansowy. Wszystkie środki pozyskane od sponsorów zostaną w przyszłości przeznaczone na działalność statutową organizacji.

Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Informacja

Opublikowane 12 lutego 2017 przez w Wydarzenia.