Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie

KRS 0000494951

Kierunek wyznaczony

Fot. Robert Balcerek

Fot. Robert Balcerek

Drugie i ostatnie w tym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Karkonoskie Zachełmie za nami. Było nam bardzo miło spotkać się z osobami, którym los wsi nie jest obojętny. Na sali pojawiło się 19 członków Stowarzyszenia oraz kilku gości, których staraliśmy się przekonać, że to, co robimy na sens 🙂

Najważniejszym efektem spotkania była nowelizacja uchwały dotyczącej składek (więcej o tym w osobnej wiadomości) oraz przyjęcie Kierunków Działań Stowarzyszenia w ciągu najbliższych dwóch lat. Przyjęliśmy tę uchwałę po to, by uporządkować pojawiające się pomysły i wyraźnie pokazać, za czym jesteśmy, a czego byśmy sobie nie życzyli.

Zgodnie z uchwałą, realizacja celów statutowych SKZ, opisanych w art. 6 Statutu służyć ma:

a) rozwojowi infrastruktury technicznej wsi. Celem działań SKZ będzie doprowadzenie do rozbudowy wodociągów, kanalizacji, sieci gazowej, energetycznej i internetowej – pod warunkiem celowości tych działań i wyłącznie w porozumieniu z osobami zainteresowanymi korzystaniem z ww. sieci.

b) rozwojowi infrastruktury sportowej. Celem działań SKZ będzie stworzenie „siłowni pod chmurką” na terenie placu zabaw oraz stworzenie we wsi wielofunkcyjnego boiska. SKZ będzie wspierać Sołectwo Zachełmie w staraniach o zakończenie budowy wiaty.

c) poprawie stanu środowiska naturalnego. Celem działań SKZ będzie likwidacja niskiej emisji CO2 z pieców węglowych starego typu. SKZ będzie również działać na rzecz ograniczenia zjawiska spalania odpadów w piecach CO oraz śmiecenia w miejscach publicznych (w szczególności przy punktach segregacji odpadów). SKZ będzie promować czyste technologie pozyskiwania energii (m.in. pompy ciepła i instalacje solarne) oraz zabiegać o wprowadzenie programu ochrony osi widokowych (wycinka samosiejek).

d) rozwojowi atrakcyjności turystycznej. Celem działań będzie stworzenie lokalnego produktu turystycznego w postaci dobrze oznakowanych i atrakcyjnych szlaków pieszych i rowerowych, umożliwiających dostęp m.in. do Czerwonej Jaskini, Zamku Chojnik i innych atrakcyjnych punktów w miejscowości (np. znanych z walorów widokowych). SKZ podejmie starania o rewitalizację dawnej remizy w Zachełmiu.

e) zwiększeniu bezpieczeństwa we wsi. Celem działań będzie stworzenie systemu monitoringu wizyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach (nowe oznakowanie dróg, instalacja progów spowalniających, utrzymanie zieleni na poboczach).

f) zwiększeniu liczby turystów. Celem działań SKZ będzie promocja hoteli i pensjonatów działających w Zachełmiu oraz zwiększenie ich dostępności (oznakowanie, remonty dróg).

g) zachowaniu rozproszonej zabudowy wsi. Celem działań SKZ będzie przeciwdziałanie wszelkim inwestycjom, mogącym w istotny sposób wpłynąć na obecny krajobraz, wizerunek i charakter Zachełmia oraz wydolność komunikacyjną wsi. W szczególności chodzi tu o duże hotele, osiedla deweloperskie oraz zakłady produkcyjne i handlowe oddziałujące na środowisko.

h) zwiększenia wartości nieruchomości. Celem działań SKZ będzie promocja wsi jako miejsca atrakcyjnego do życia, mającego niepowtarzalne walory krajobrazowe.

i) zwiększenie dostępu do informacji. Celem działań SKZ będzie zbudowanie trwałych, partnerskich stosunków z Urzędem Gminy Podgórzyn oraz władzami Nadleśnictwa i Karkonoskiego Parku Narodowego i innych instytucji, służących pełnemu dostępowi do informacji mogących mieć wpływ na życie mieszkańców Zachełmia.

j) wspieranie interesów mieszkańców Zachełmia. Celem działań SKZ będzie wspieranie – w miarę możliwości – członków Stowarzyszenia Karkonoskie Zachełmie w załatwianiu zgłoszonych przez nich problemów w kontaktach z zewnętrznymi instytucjami.

To, ile z tych spraw uda się w ciągu najbliższych lat załatwić (albo osiągnąć postęp) zależy od wszystkich członków SKZ. Mamy nadzieję, że za rok będziemy w stanie choć jedną-dwie sprawy uznać za załatwione. A jeśli znajdzie się więcej osób gotowych do pomocy – może trzy albo cztery? Bardzo na Was liczymy!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Informacja

Opublikowane 17 grudnia 2014 przez w Wydarzenia.