Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie

KRS 0000494951

Program 2015: spotkanie bez rozstrzygnięć

logo podgórzyn

Dwie komisje Rady Gminy Podgórzyn pochyliły się dzisiaj (5 XI) nad naszymi propozycjami zmian w Programie Współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Przypominam: upomnieliśmy się m.in. o preferencyjne warunki udostępniania organizacjom pomieszczeń gminnych i uwzględnienie turystyki wśród zadań, które mogą być wykonywane przez III sektor.

Pani sekretarz powtórzyła swoje stanowisko, jej zdaniem kilka naszych propozycji jest niemożliwych do przyjęcia. Według Pani sekretarz, jeśli w programie zostaną dokonane proponowane przez nas zmiany, uchwała zostanie uchylona przez nadzór prawny wojewody. Jak stwierdziła Pani sekretarz, wśród priorytetowych zadań publicznych, które mogą być przekazane organizacji pozarządowej, nie może znaleźć się „turystyka”, bo nie przewiduje tego ustawa (polecamy zatem lekturę art. 4, pkt 1, podpunkt 19) Ustawy o działalności pożytku publicznego).

Zarząd SKZ argumentował z kolei, że są gminy w Polsce, w których obowiązują zapisy identyczne z tymi zaproponowanymi przez nas – i wojewodowie nie mieli zastrzeżeń (Chrzanów, Piechowice, Warszawa itp).

Przy okazji okazało się, że dwie osoby z Urzędu Gminy wzięły udział w specjalnych szkoleniach dotyczących zasad opracowywania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Według relacji innego uczestnika tych szkoleń – w trakcie okazało się, że wiele zapisów Programu proponowanego obecnie przez UG jest wadliwych. Pani sekretarz gminy nie została jednak poinformowana o efektach szkolenia, w związku z czym w ciągu ostatniego miesiąca nie dokonała w projekcie programu żadnych zmian.

W takiej sytuacji Komisja zdecydowała, że sprawą zajmie się jeszcze raz za tydzień. Liczymy na zdrowy kompromis.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Informacja

Opublikowane 5 listopada 2014 przez w Bez kategorii.